Obuwik pospolity (Cypripedium calceolus)

Opis: Obuwik to rzadki krajowy storczyk  porastający cieniste lasy. Roślina rozrasta się dzięki krótkim podziemnym kłączom w okazałe kępy. Późną wiosną pojawiają się pędy pokryte owalnymi, zaostrzonymi na czubku, liśćmi. Na szczycie rozwijają się okazałe kwiaty pułapkowe w kształcie pantofelka o złoto – żółtej warżce i długich, spiralnie skręconych płatkach koloru brązowego. Dorosłe obuwiki pospolite osiągają wysokość do 50 cm.
Uprawa i pielęgnacja:  Stanowisko półcieniste lub cieniste, gleba próchniczna o odczynie zbliżonym do obojętnego najlepiej z dużym udziałem kompostu z liści buka, dobrze zdrenowana. Latem obuwik wymaga dużo wilgoci w podłożu,  zimą należy zapewnić  ochronę przed nadmiarem wody w glebie (np. sadzenie na podwyższonych rabatach).
Rozmnażanie: Przez podział wiosną, po ukazaniu się pierwszych zawiązków pędów. Wysiew nasion możliwy jedynie w sterylnych warunkach laboratorium, siewki przez pierwsze 12-15 miesięcy rozwijają się na pożywkach agarowych, następnie wysadzane są do podłoża, gdzie rozwijają się przez  kolejne 4-5 lat zanim zakwitną pierwszy raz.
Choroby i szkodniki: Brak danych.