Kulnik sercowaty (Globularia cordifolia)

Opis: Gatunek porastający góry Środkowej oraz Południowej Europy. Rośliny tworzą zdrewniałe pędy wysokości do 10 cm pokryte rozetkami niewielkich, ciemnozielonych łyżeczkowatych liści. W okresie od maja do początku sierpnia na szczytach pędów rozwijają się pojedynczo kuliste kwiaty średnicy do 2 cm usytuowane ja dłuższych szypułkach.
Uprawa i pielęgnacja: Kulniki znakomicie rosną w pełnym słońcu na lekkiej, przepuszczalnej, żyznej glebie o odczynie obojętnym lub zasadowym. Na podwyższonych rabatach udają się także na stanowiskach o cięższej glebie. Mrozoodporność kulnika sercowatego jest całkowita.
Rozmnażanie: Przez wysiew nasion jesienią lub ukorzenianie pędów wczesnym latem.
Choroby i szkodniki: Nie stwierdzono.