Dzwonek pokrzywolistny (Campanula trachelium)

Opis: Ten bylinowy gatunek rośnie dziko na obrzeżach lasów, także w parkach i dużych ogrodach. Dzwonek pokrzywolistny siąga 1 m wysokości i rozrastając się podziemnymi kłączami staje się ekspansywny. Łatwo rozsiewa się co powinniśmy brać pod uwagę wyznaczając mu stanowisko. Najlepsze dla niego są duże ogrody naturalistyczne lub obrzeża rabat jednak z dala od krzewów i bylin. Długie, fioletowoniebieskie kwiaty pojawiają się w lipcu-sierpniu na długich, ulistnionych łodygach. Liście są owalne o ostrych wierzchołkach.

Uprawa i pielęgnacja: Ta żywotna, kłączowa bylina jest ekspansywna i należy wyznaczyć jej określone granice do rozrastania się w ogrodzie. Należy również ścinać w porę przekwitłe kwiaty bo rozsiewając się dostarcza wielu niechcianych siewek. Wymaga dużo słońca, a gleba może być każda, przeciętna, nawet jałowa i sucha. Dzwonek pokrzywolistny jest całkowicie odporny na mróz.

Rozmnażanie: Daje duży samosiew. Łatwo można ją rozmnożyć przez podział kłączy.

Szkodniki i choroby: Wiele gatunków dzwonków jest atakowanych przez rdzę. Ze szkodników zagrażają im ślimaki.